Zabudol som heslo
  • Zadajte prihlasovacie meno (Login) a heslo. Ak ste sa do systému ešte neprihlasovali, použite iniciálne heslo, ktoré Vám pridelilo NCZI a dostali ste ho ako súčasť oslovenia. V rámci oslovenia ste dostali aj svoje prihlasovacie meno.
  • Po zadaní iniciálneho hesla sa zobrazí obrazovka na jeho zmenu, zmena iniciálneho hesla je povinná pri prvom prihlásení. Nové heslo by malo byť dlhé najmenej 6 znakov, obsahovať písmená aj číslice a nemalo by byť ľahko odvoditeľné z názvu SJ. Po úspešnom zadaní nového hesla sa zobrazí oznam “Heslo bolo úspešne zmenené.” Nové heslo si dobre zapamätajte, pretože ho nepozná nik okrem Vás (ani NCZI). Pri všetkých ďalších prihláseniach do systému používajte už len toto svoje nové heslo.
  • Po zadaní nesprávneho prihlasovacieho mena (login) alebo hesla sa zobrazí oznam „Nepodarilo sa prihlásiť. Zadajte prosím korektné meno a heslo.”
  • V prípade zabudnutia svojho prihlasovacieho mena (login) alebo hesla kliknite na text „Zabudol som heslo“.